תקנון בית הספר הממלכתי קהילתי "אם המושבות" פתח תקוה

כל חברה מעמידה לעצמה גבולות וסייגים, מגדירה לעצמה את המותר והאסור, את הזכויות ואת החובות, וזאת בהתאם לערכים ולנורמות המקובלים על אותה חברה. אלה מאפשרים התנהלות של חיים מסודרים, הוגנים ונעימים.

מטרת התקנון לסייע לקיומה של אווירת נועם, רגיעה וביטחון, בה ניתן ליצור וללמוד, לקשור ולקיים יחסי רעות, להתוות גבולות ברורים לנמנים עם קהילת בית הספר ולהבהיר כי קיומן של זכויות כרוך בתחומי אחריות, כי בכל זכות מקופלת חובה.

התקנון מבטא את האמונה בערכו של כל אחד: תלמיד, מורה, הורה ובא לשמור על זכויותיו במסגרת הבית ספרית, להבטיח התנהגות של סובלנות, התחשבות, פתיחות, הבנה ואמפתיה. במקביל, להבטיח קיום תחומי אחריות (חובותיו) של כל אחד מן הצדדים, לנהוג בהגינות, דרך ארץ, התחשבות בזולת, כבוד הדדי ולמנוע גילויים של אי סובלנות ואלימות מכל סוג שהוא.

"במסגרת החינוכית בה שוהה הילד, העקרונות החינוכיים חייבים להיות ברורים;
קווי-הפעולה צריכים להיות מוגדרים בבהירות ולהתקיים בקביעות.
מסגרת חינוכית חזקה ומבוססת - תעמוד במבחן המציאות."

יאנוש קורצ'אק

ההורים

 צוות ביה"ס מתחייב:    לכבד את זכות ההורים לדעת על מצבו של הילד מבחינה התנהגותית, חברתית, אישית ולימודית. לגלות רגישות, אכפתיות ולהקשיב לכל פניה של הורה .

ההורים מתחיבים:  לשתף את ביה"ס במידע על מצב הילד. לכבד את הסמכות המקצועית של המורים להחליט ולפעול בהלימה לתקנון והידע המקצועי שלהם.  

זכויות:
זכותם של ההורים לקבל מידע על מצב ילדיהם בהיבט  הלימודי, החברתי וההתנהגותי, באווירה של כבוד ושיתוף. כמו כן זכותם להשתתף בהנהגות הכיתתיות והבית ספריות, ובכך להיות שותפים בהוויה החינוכית והלימודית בביה"ס.

 1. דרכי תקשורת:
  צוות בית הספר יעודד תקשורת ישירה וגלויה בין הורה למורה.
 2. צוות בית הספר יפרסם בתחילת שנה את השעות הנוחות לשיחה,  מס' הטלפון ושעות  
  הקבלה של צוות המורים.
 3. הפניה למורה / הורה תעשה על ידי מחברת קשר, מכתב או בטלפון בשעות מוסכמות   
  בין המורה להורה.  במקרה של ברור על ההורה לפנות למורה המלמד.
 4. מתוך כבוד להורה,  מורה,  לתלמיד ולנושא,  לא יתקיימו שיחות מסדרון על רגל אחת.
 5. הורה יכול להיפגש על פי בקשתו עם כל אחד מחברי צוות ביה"ס בתיאום מראש.
 6. שני הצדדים מתחייבים להודיע על ביטול או דחיית המפגש. השיחה תתנהל באופן שקט ותרבותי. בעיה שלא תבוא
  על פתרונה בין המורה וההורה,  ניתן לפנות לבעלי התפקידים:  רכזת , יועצת,  סגנית,  מנהלת.
 7. מידע שהגיע לביה"ס, הנוגע לתלמיד/ה הינו חסוי ולא ניתן להעבירו לגורמים חיצוניים, אלא ברשות ההורים,
  באישור הפסיכולוג המחוזי, או באישור היועץ המשפטי של משרד החינוך.
 8. ההורים יקבלו מידע שוטף ועדכני על ההישגים הלימודיים, החברתיים והאישיים של ילדיהם בביה"ס. המידע
  יינתן
  במסגרת ביה"ס בימי הורים, בשעות הקבלה של המורים, ובהזדמנויות אחרות היזומות ע"י הצוות החינוכי או ההורים.
 9. ההורים ישתפו את ביה"ס במידע לימודי, משפחתי או אחר העשוי לתרום להבנת תפקודם של הילדים ולשיפור
  הטיפול בהם.
 10. ביה"ס יעדכן מיידית את ההורים באירועים חריגים כגון: אירועי אלימות, עבירות משמעת חמורות, קשיים
  בתפקוד הלימודי, החברתי והרגשי וכן בענייני בריאות.
 11. ביה"ס יידע את ההורים אודות אי הכנה חוזרת ונשנית של שיעורי בית ע"י ילדם.
 12. ביה"ס ישתף  את ההורים ויקבל את אישורם באשר לתוכניות הטיפוליות והחינוכיות הנוגעות לילדיה.

תחומי אחריות:

 1.  הטיפול בהתנהגות אלימה (פיזית או מילולית) במהלך יום הלימודים יעשה ע"י צוות ביה"ס בלבד. חל איסור מוחלט על ההורים ליטול את החוק לידיהם ולטפל ישירות בתלמידים.
 2. במקרה של אי שביעות רצון, ערעור על החלטות או הליכים, יפנו ההורים אל צוות ביה"ס תוך שמירה על הסולם ההיררכי: מורה הנוגע ישירות לדבר, מחנך, מנהל וכך הלאה.
 3. על ההורים לדאוג שילדם יגיע בזמן לביה"ס.
 4. ההורים יימנעו מליצור מצבים של היעדרויות בלתי מוצדקות, הגורמות להפסקת הלימודים, שלא בזמן חופשה (סוף שבוע ארוך, נסיעות לחו"ל וכיו"ב). האחריות על השלמת החומר שנלמד, בעת היעדרות כזו, הינה על התלמידים והוריהם.
 5. באחריות התלמידים להגיע עם כל הציוד הדרוש לביה"ס. על ההורים לצייד את ילדיהם בכל הדרוש לתפקודם כתלמידים.
 6. הורים מתבקשים לברר כל עניין עם הצוות החינוכי, קודם שיביעו דעה.
 7. הורים מתבקשים לשתף פעולה בהצבת גבולות משמעתיים לילדיהם. שיתוף פעולה זה הוא תנאי הכרחי לקידומו החברתי וההתנהגותי של הילד.

 

תפקוד ההורים בבית הספר- הנהגות

 1. לצורך קיום בחירת הורים להנהגות תוקם ועדת בחירות המורכבת מצוות של 5 הורים שאינם מעוניינים להיבחר להנהגה, חברי הועדה יספרו את הקולות ויבטיחו את תקינות התהליך. 
 2. בחירות להנהגת ההורים יתקיימו באסיפת ההורים הראשונה בתחילת השנה בבחירות חשאיות. (במידה ויש יותר מחמישה מעומדים )
 3. כל הורה רשאי להציג את מועמדותו להנהגת ההורים.
 4. כל כיתה תבחר את הנהגת ההורים של כיתתה ונציג אחד להנהגה הבית ספרית.
 5. הנהגה כיתתית לא תמשיך לכהן באופן אוטומטי ללא בחירות, הבחירות להנהגה הכיתתית יהיו חשאיות.
 6. הנהגה כיתתית: מורכבת מחמישה הורים ומחנכת הכיתה, אשר בונים ביחד תוכנית עבודה שנתית הנותנת מענה לצרכים שהוגדרו על ידי התלמידים, ההורים והמחנכת בתחילת השנה.
 7. ההנהגה הכיתתית: תארגן פעילויות חברתיות מחוץ לבית הספר, תארגן ותסייע למחנכת \ לבית הספר להפעיל פעילויות בתחום בית הספר, תארגן את ההורים של הכיתה בפעילויות התנדבות שונות, תפעיל יוזמות כיתתיות ובית ספריות.
 8. ההנהגה הבית ספרית: מורכבת מנציגי כל הכיתות, מספר הנציגים בהנהגה לכיתה לא יעלה על שני נציגים, רק לנציג אחד מהשניים יש זכות בחירה. (בתחילת הישיבה יוחלט מי הנציג המצביע של הישיבה.)
 9. יו"ר ההנהגה הבית ספרית יבחר בבחירות חשאיות כל שנה כאשר מס' הקדנציות לא יעלה על שנתיים ברציפות.
 10. יו"ר הנהגת ההורים ייבחר מתוך ההנהגה הבית ספרית.
 11. כל הורה מבית הספר רשאי להגיע לישיבות ההנהגה הבית ספריות או הכיתתיות כצופה בלבד.
 12. תפקידו של הנציג הכיתתי של ההנהגה הבית ספרית, לדווח להנהגה הכיתתית על הנעשה באופן שוטף, כמו כן
  בקשות של הורים, הערות והארות יועברו מההנהגה הכיתתית להנהגה הבית ספרית ע"י הנציג. (דרכי התקשורת יקבעו ע"י כל הנהגה בהתאם לנוחיותה.)
 13. אנו מצפים מחבר הנהגה נוכחות בישיבות, לקיחת אחריות על מטלות בהנהגה ובוועדות, יוזמה והישגים, קשר בין ההנהגה לבין הורי הכיתה, גישה חיובית ולויאלית, כבוד הדדי.
 14. חברי ההנהגה והועדות השונות ידעו שההחלטות המתקבלות בפגישות הוועדות צריכות לקבל את אישור ההנהלה לשם ביצוע סופי ובדיקת הנושא בהתאם לתוכנית העבודה השנתית ולוח הזמנים.
 15. החלטות שיתקבלו בהנהגה הבית ספרית ויאושר ע"י ההנהלה יחייבו את כלל ההורים.
 16. ההורים יהיו מעורבים ושותפים בהחלטות בית ספריות בישיבות ההנהגה, אולם כל החלטה חייבת את אישורה של מנהלת בית הספר.

 מורים

זכויות:

זכותם של המורים לעבוד באווירה של כבוד מתלמידים, הורים ועמיתים ובתנאים המאפשרים מימוש משנתם החינוכית.

תחומי אחריות:

התנהגות הצוות מהווה דוגמא אישית לתלמידים ולכן, על מורי ביה"ס להיות "נאה דורש ונאה מקיים".

כל מעשיו של הצוות החינוכי יהיו מונחים על ידי כבוד לאישיות התלמיד. הצוות יטפח את סקרנותם הטבעית ואת חדוות הלמידה של התלמידים, יקנה להם בסיס ידע רחב, יטפח את כושר חשיבתם ויסייע במימוש היכולת והנטיות הגלומות בהם.

הצוות החינוכי:

 1. יקדם את התלמידים בתחום הלימודי, החינוכי, התרבותי והאישי, וכן ידאג לשלומם הפיזי והנפשי.
 2. ינהג בשוויון, בהגינות, בכבוד ובמאור פנים כלפי התלמידים.
 3. יהיה קשוב לצורכיהם הייחודים של התלמידים.
 4. יכבד את פרטיותם של התלמידים ביחס למידע המצוי בידיו.
 5. יגלה עניין בשלומו של ילד חולה ויעזור לו להשלים את החומר הלימודי.
 6. יימנע מכל ניצול לרעה של מעמדו וסמכותו לטובתו האישית.
 7. ייתן לגיטימציה למגוון של דעות ויאפשר הבעת דעה.
 8. יגיע מוכן ובזמן לשיעור.
 9. יפעל לגיבוש חברתי של הכיתה.
 10. יוודא שכל התלמידים עזבו את הכיתה בסיום יום הלימודים.
 11. חל איסור מוחלט על עישון בשטח ביה"ס.  איסור זה חל גם בעת פעילויות אחרות במסגרת ביה"ס ומחוצה לו.
  איסור זה יחול על כל באי בית הספר.
 12. במידת הצורך תוגדר פינת עישון לעובדים בלבד.

 

התלמידים

זכויות:

זכותו של כל תלמיד ללמוד, לרכוש ידע והשכלה, לשחק בנועם בהפסקות ולהרגיש מוגן בביה"ס.

תחומי אחריות

התנהגות בשיעורים

השיעור נועד ללימודים. על כן, על התלמידים להתנהג באופן המאפשר אווירה לימודית בשיעור.

 1. תלמידי ביה"ס יפנו לצוות בהתאם להגדרת תפקיד ולא בשם פרטי.
 2. עם הישמע הצלצול בתחילת השיעור חייב התלמיד להימצא בכיתתו ולהמתין בשקט לכניסת המורה.
 3. אסור לתלמיד להפריע למהלך התקין של השיעור.
 4. אסור לתלמיד להתחצף למורים ולמבוגרים בביה"ס.
 5. כל התלמידים זכאים להתבטא, על כן לא יפריעו לדברי חבריהם וידברו רק עם קבלת רשות.
 6. התלמידים יתייחסו זה לדברי זה מבלי לפגוע זה בזה.
 7. התלמידים יביאו את כל הציוד הדרוש לכל שיעור.
 8. תלמיד ישב בכיתה רק במקום שנקבע על ידי המחנך.
 9. תלמיד ידבר בכיתה רק לאחר שקיבל רשות מאת המורה.
 10. יש לצייד תלמיד במפית אוכל ובבקבוק מים אישי.  המורה תאפשר לתלמיד לשתות בנוסף
  להפסקה במהלך שיעורים כפולים.
 11. אסור להוציא תלמיד מהכיתה למסדרון כענישה. ניתן להוציא לחדר מורים או לכיתה אחרת באותה שכבת גיל או לשכבה גבוהה יותר.
 12. טלפונים סלולרים יהיו סגורים בכל מהלך יום הלימודים.
 13. היציאה לשירותים תותר באישור המורה – על התלמיד לחזור לכיתה מיד ללא שהיות.
 14. תלמידים אשר מסיבות בריאותיות לא יכולים להשתתף בפעילות בית ספרית, ימציאו אישור רפואי מתאים. בכל מקרה אחר חלה חובה על התלמידים להשתתף בכל פעילות ביה"ס.
 15. זכותו של כל תלמיד להפגש עם מורה או בעל תפקיד אחר מכל סיבה שהיא אולם יש לתאם פגישה מראש. 

היעדרויות, איחורים ושחרורים

1.     על התלמידים להימנע מאיחור לביה"ס ולשיעורים.

2.     תלמידים המאחרים לשיעור יסבירו את סיבת האיחור למורה.

3.     על המורה לשמוע ביחידות תלמיד/ה המבקש/ת לתת הסבר לאיחור, היעדרות או שחרור.

4.     תלמידים שאיחרו לשיעור למעלה משלוש פעמים, יישלח מכתב להוריהם במידה והתופעה מחמירה יוזמנו ההורים לבית הספר ותיתכן מעורבות של קצינת ביקור סדיר.

5.     המורה רשאי לעכב יציאה להפסקה של תלמידים אשר איחרו לשיעור או התנהגו בשיעור כאילו זו הפסקה.

6.     תלמיד רשאי לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום הלימודים לאחר קבלת אישור מן המזכירה ולצאת משטח ביה"ס עם מלווה מבוגר בלבד.

7.     תלמידים שנעדרו מבית הספר יציגו אישור: היעדרות עד חמישה ימים-אישור ההורים. מעל חמישה ימים-אישור רפואי.

 

הישגים לימודיים

הורי ותלמידי ביה"ס יקבלו הסבר מפורט בתחילת כל שנה על חלוקת השעות בכל שכבת גיל, הצגת מקצועות הלימוד, הרציונל הלימודי, תוכנית הלימודים לפי מחציות, רמת ההישגים הנדרשת בהתאם לשכבות הגיל השונות וכדומה.

הערכת הישגים משמשת כלי לתלמיד ולמורה לבדוק הישגים ולהתמקד בנושאים הדרושים חיזוק. הישגיהם של התלמידים יוערכו על פי עבודה שוטפת בכיתה, בחנים, מבחנים ועבודות.

ייקבעו מועדים קבועים וידועים במהלך השנה בהם ההורים יעודכנו בכל הנוגע למצבם הלימודי ואישי של ילדיהם: בסיום רבעון 1 ורבעון 3  יתקיים יום הורים: פגישה משותפת בין המחנכת לתלמיד והוריו להערכה מעצבת. במחצית ובסיום השנה תנתן לתלמיד תעודה מסכמת בליוי הערכה מעצבת.

 

עבודה שוטפת בכיתה, בחנים ומבחנים:

משמעותה מוכנות לשיעור, מעורבות והתנהגות בשיעור והכנה סדירה של שיעורי-בית.

1.     התלמידים ייבחנו בלא יותר משני מבחנים בשבוע, תוך תיאום בין המורים.

2.     על המורה להודיע על מועד ותוכן המבחן לפחות שבוע מראש ולרשום זאת בלוח המבחנים אצל הסגנית הפדגוגית\ רכזת המקצוע \ מנהלת .

3.     התלמיד יקבל הודעה על מבחן המורכב ממספר נושאים עד שבוע לפני המועד.

4.     תלמיד יקבל הודעה על מבחן המורכב מנושא אחד עד שלושה ימים לפני המועד.

5.     בחנים- לא חייב להודיע לתלמיד לפני.

6.     העתקה במבחן, בוחן או עבודה היא הונאה, ומהווה הפרת אמון מצד התלמיד. חל איסור על  התלמידים להעתיק. המורה רשאי לפסול מבחן או עבודה של תלמיד שנתפס בהעתקה.

7.     עבודה תוגש במועד שנקבע על ידי המורה. המורה רשאי להוריד ציון על עבודה שהוגשה באיחור.

8.     על המורה להחזיר מבחנים ובחנים תוך שבועיים, ועבודות תוך חודש מיום הגשתן.

9.     מורה יגיש במועד החזרת הבחינות עותק מהבחינה ופריסת תוצאות הבחינה לרכזת פדגוגית/ רכזת המקצוע / מנהלת ביה"ס.

10.  המורה יכין תכנית עבודה כיתתית / קבוצתית / אישית בהתאם לתוצאות הבחינה.

11.  יתקיימו בחינות בבית הספר אשר לא יוחזרו לתלמיד, מבדקים שמטרתם לבנות תוכניות עבודה עבור התלמידים.

12.  המורים ישמרו על פרטיות התלמיד כל שהישגי המבחנים לא יפורסמו ברבים, המבחנים יוחזרו מקופלים, כדי שלא יראה הציון. אין למסור לתלמיד בחינה לא שלו.

13.  הורדת התוכנית השבועית מהאתר הבית ספרי היא באחריות התלמיד והוריו.

14.  מורה חייבת לרשום על הלוח את שיעורי הבית וכל הודעה בדבר עבודה, או מבחן למרות שהדברים רשומים בתוכנית השבועית.  

 

שיעורי בית

שיעורי הבית נועדו לחזרה, לתרגול ולסיכום הנושא הנלמד וכן להכנה לקראת השיעור הבא. הכנת שיעורים מאפשרת לתלמידים לשפר את ידיעותיהם, לקחת חלק פעיל בשיעור ולתרום למהלכו מתוך ידע והבנה, על כן:

1.     על המורים לתאם ביניהם את כמות ואת רמת שיעורי הבית על מנת לא להעמיס על התלמיד שיעורים מעבר ליכולת ולמותר.

2.     כדי שהתלמידים יפיקו תועלת משיעורי הבית רצוי שיכינו אותם בעצמם. בעת הצורך ייעזרו בבני משפחה אחרים.

3.     התלמידים יקפידו על הכנת שיעורי הבית והבאתם לכיתה.

4.     באחריות התלמידים להשלים חומר לימודי שהפסידו בשל היעדרות.

5.     לאחר היעדרות בשל מחלה תיעשה השלמת החומר בסיוע החברים לכיתה ובעזרת  המורה.

6.     תלמידים שהגיעו לכיתה ללא שיעורי בית באחריותם להשלים את השיעורים ולהציגם למורה בשיעור הבא.

7.     לאחר אי הכנת שיעורים שלוש פעמים ברציפות יישלח מכתב יידוע להורים.

 

התנהגות בפעילויות העשרה לימודית

פעילויות העשרה, טקסים ופעילויות חברתיות המתקימות במסגרת יום הלימודים הינם חלק מתכנית הלימודים של ביה"ס ותפקידם לגבש את הזהות הבית ספרית, התרבותית והלאומית. התלמידים מחוייבים להשתתף בכל הפעילויות ולנהוג על פי כללי ההתנהגות הנהוגים בבית הספר.

התנהגות בטיולים והצגות

הטיולים וההצגות הם מנוף להעשרה תרבותית וכלי לחיזוק הקשר בין הילדים לארצנו. הטיולים וההצגות הם חלק מתכנית הלימודים וחובה להתנהג במהלכם על פי כללי ההתנהגות בכיתה. כיתה היוצאת אל מחוץ לביה"ס מייצגת את ביה"ס. לכן, נקפיד הקפדה יתרה.

1.     השתתפות תלמיד בפעילות חוץ בית ספרית מחייבת אישור הורים, ללא אישור חתום לא יוכל תלמיד לצאת.

2.     הורה היוצא כמלווה לכיתה, תפקידו לדאוג יחד עם המורה לכלל התלמידים ולא ישמש כמלווה לילדו בלבד.

3.     בכל יציאה יוגדר אחראי מטעם הנהלת בית הספר.

4.     על המורים לנהוג בהתאם לנהלי הבטיחות הנהוגים בחוזר מנכ"ל. הנהלת בית הספר תדאג לרענון ותדרוך עדכני של היוצאים: מורים, הורים מלווים ותלמידים.

 

התנהגות בהפסקות

בהפסקות יש לשמור על התנהגות הולמת בכל תחומי בית הספר. הצלצול קובע את תחילתה וסופה של כל הפסקה. התלמידים יתייחסו זה אל זה בכבוד, ללא אלימות מילולית או פיסית.

1.     אסור לצאת משטח ביה"ס.

2.     זכותו של כל תלמיד ליהנות מן ההפסקה, להתאוורר ולשחק, מבלי שיפריעו או יציקו לו. אסורה כל התנהגות שפוגעת בגופו של התלמיד או בכבודו.

3.     בכל הפסקה מסיירים מורים תורנים בחצר בית הספר. התלמידים יפנו לעזרת המורים התורנים או לכל מורה אחר בעת הצורך.

4.     האכילה מותרת בכיתה בלבד רק בזמן ההפסקה, אין לצאת עם אוכל מחוץ לכיתה ואין להביא חטיפים לבית הספר.

 

 

אפס סובלנות כלפי אלימות

1.     ביה"ס מתייחס בחומרה רבה לכל מקרה של פגיעה מכוונת מילולית, פיזית ופגיעה ברכוש. ביה"ס מאמין במדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות.

2.     חובת הנפגע והמעורבים לדווח על המקרה למורה שנמצאת בתפקיד ובמקום הארוע.

      חובת הגורם המטפל במקרה, לדווח להנהלה לגבי אופן הטיפול במקרים חריגים.

3.     חל איסור מוחלט בכל משך יום הלימודים ובכל פעילויות ביה"ס להביא חפצים וצעצועים מסוכנים, לרבות סכינים, אולרים וכו'. במידה ותלמיד יביא חפץ מסוג זה, החפץ יוחרם ויוחזר רק להורה וינקטו צעדים נוספים בהתאם לצורך.

4.     ביה"ס ינקוט באמצעים משמעתיים הנדרשים בכל מקרה של פגיעה מכוונת.

 

 

 

שמירה על רכוש בית הספר ורכוש פרטי:

1.     יש לשמור על שלמות ונקיון של מבני ורכוש ביה"ס ורכוש פרטי של תלמידים ומורים .

2.     תלמיד הגורם נזק במכוון לרכוש ישא באחריות לנזק ובמידת הצורך ישלמו הוריו את  עלות הנזק בנוסף לאמצעים המשמעתיים שיינקטו.

3.     כל מקרה של סחיבה או גניבה, של חפצים השייכים לזולת או לביה"ס, ביה"ס ינקוט אמצעים משמעתיים. בחלק מהמקרים אף יועבר המקרה לטיפול משטרתי.

4.     יש להימנע מלהביא חפצי ערך שאינם לצורך למידה. רצוי לרשום שם על ציוד אישי.

 

שירותים

כדי לאפשר שימוש מכובד ונעים בשירותים:

1.     הנהלת בית הספר ואב הבית ידאגו באמצעות עובד היום לשמור על נקיון ותקינות חדרי השירותים.

2.     תישמר צנעת הפרט, יש לאפשר לכל אחד פרטיות בחדר השירותים.

3.     אסור בהחלט לפתוח דלת או להציץ בשירותים!  על הפרה של סעיף זה ידווח גם לשירותי הרווחה ברשות.

4.     התלמידים ישמרו על הסדר והניקיון בחדרי השירותים.

5.     התלמידים ישמרו על תקינות הכלים הסניטאריים, לא ישחיתו ולא יפגעו בהם.

 

תורנות ניקיון בכיתה

1.     התורנים יישארו בכיתה בהפסקות ויקפידו על מילוי התורנות.

2.     על התורנים למלא את תפקידם בהתאם לפירוט התפקיד כפי שנקבע בכיתה. ילדים המעדיפים להישאר בכיתה ולא לצאת לחצר בהפסקה לא יפריעו לתורנים במילוי תפקידם.

3.     מורה רשאית לדרוש מתורן שאינו ממלא את תפקידו כראוי למלא את התפקיד יומיים נוספים.

 

 

ניקיון ובטיחות בשטח בית הספר

1.     בית ספרנו מטופח ויפה. כל תלמיד יקפיד על ניקיונו של ביה"ס וישמור על הרכוש, המתקנים, הציוד, הברזיות והגינות. אסור להשחית, ויש להתריע על אי תקינות.

2.     התלמידים יקפידו להשליך את הפסולת לפחים הנמצאים בכיתות והפזורים בשטח בית הספר.

3.     הרואה פסולת המושלכת בחצר ירים אותה וישליכה לפח הקרוב.

4.     על הנמצאים בביה"ס חלה חובה לדווח על מפגעים בטיחותיים.

5.     הנהלת בית הספר תדאג לסלק כל מפגע בטיחותי ותדאג לבית ספר בטוח עבור כל באי בית הספר.

 

התנהגות בסיום יום הלימודים

1.     יום הלימודים מסתיים עם הישמע הצלצול האחרון בהתאם למערכת הכיתתית.

2.     חל איסור על תלמידים להישאר בחצר בית הספר בסיום יום הלימודים, פרט לילדי הצהרון הנמצאים בשטח הצהרון בהשגחה.

3.     יש להרים את הכיסאות לפני היציאה מן הכיתה לאחר ארגון הציוד האישי .

4.     על המורה לשחרר את התלמידים בזמן ולוודא שכולם עזבו את הכיתה קודם צאתו.

  

זכויות ותחומי אחריות בתחום החברתי

בית הספר דוגל "בזכות ואחריות ובדיבור נקי ובריא" מתוך השקפת עולם זו צוות בית הספר בשיתוף ההורים וחברת הילדים ידאג לקיים אקלים מטפח פעילות חברתית קהילתית לרווחת כל קהילת בית הספר. 

 

במהלך השנה יקבעו ערוצי תקשורת בין כל באי קהילת ביה"ס האמצעות עיתון, אתר אינטרנט, לוח חודשי, לשם עדכון שוטף של התלמידים וההורים בנוגע לפעילות החינוכית המתקיימת בביה"ס.

1.     שיתוף תלמידים באמצעות חברת ילדים פעילה.

2.     חברת הילדים תהיה פתוחה לרעיונות מכלל ילדי בית הספר וההחלטות יתקבלו בצורה דמוקרטית.

3.     במידה וקיימת מחלוקת בין חברת הילדים למורה האחראית רשאים התלמידים לפנות למנהלת יחד עם המורה המנחה ולנהל דיון ענייני על הנושא.

4.     חברי חברת הילדים ישמשו דוגמא חיובית לכלל תלמידי בית הספר.

5.     במידה ונציגי חברת הילדים מתנהגים בצורה לא הולמת יש קודם להזהירם ולהעיר ורק במידה והתנהגות זו חוזרת יש להחליפם תוך שיתוף ילדי הכיתה .

6.     באמצעות ועדת קהילתיות (ועדת הורים) נפתח את נושא ההתנדבות של הקהילה בתוך ומחוץ לבית הספר.

7.     באמצעות ועדת ארועים (הורים ומורים) נדאג לקיים ארועים חברתיים והעשרה תרבותית עבור כל קהילת בית הספר.

8.     אוכלוסיית בית הספר תידאג לקדם את נושא איכות הסביבה – מיחזור, ניקיון, בריאות וטיפוח סביבתי של מבנה וחצר בית הספר. 

 

 

 

התנהגות בשעות אחה"צ

ביה"ס ישמור על ערוץ תקשורת פתוח עם ההורים והתלמידים גם בכל הקשור להתרחשויות אחה"צ, במפגשים כיתתיים  ובזמן החופשות, על מנת לקיים אווירה חברתית ולימודית נעימה.

1.     יש ליידע את כל הכיתה בדבר קיומו של מפגש כיתתי.

2.     אירועים חריגים המתרחשים מחוץ לביה"ס בשעות אחה"צ והובאו לידיעת ביה"ס, יזכו להתייחסות ולטיפול על פי שיקול הדעת של המורה, בשיחה אישית, בקבוצה, בכיתה או בפני כל בית הספר.

 

תלבושת והופעה

על כל באי ביה"ס, מורים, הורים וילדים, להגיע לביה"ס בתלבושת מסודרת והולמת.

1.     מורים ותלמידים לא יגיעו לבית הספר ב: קבקבים, נעלי ים, גופיות, חולצות ומכנסיים חושפניים.

2.     התלמידים יגיעו לביה"ס בתלבושת: חולצות חלקות בכל הצבעים עם סמל ביה"ס מאחור.

3.     לשיעורי ספורט יש להגיע במכנס ספורט, נעלי ספורט וחולצה כחולה.

4.     בחגים וטקסים: חולצת ביה"ס לבנה.

 

 

 

 

 

 

בתקנון זה גובשו הנהלים העיקריים של בית הספר, אי שמירתם ופגיעה בקהילת בית הספר תגרור אחת או יותר מן התגובות שלהלן: שיחה, נזיפה, פעולות לטובת ביה"ס, מניעת הנאה, הזמנת הורים, הרחקה מן הכיתה, הרחקה מביה"ס או דיווח לשירותי הרווחה הפיקוח או הרשות,  בהתאם לחומרת המעשה.

 

 

התקנון נועד לתת מענה לצורך של תלמידים, מורים והורים.  מחברי התקנון רואים בו את המהדורה הראשונה של מסמך דינאמי וחי, אשר ביכולתו להשתנות ולהסתגל לצרכי השעה. מדי שנה ייבחן מחדש, ויופקו לקחים מתוך תהליך ישומו בפועל.