דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

בית ספר נעמי שמר

:

אודות בית הספר

בית ספר נעמי שמר אודות בית הספר
בית ספר שמר

 

 

שם בית-הספר:
"נעמי שמר"
ישוב:
פתח – תקווה
סמל מוסד:
314955
 
שם המפקחת:
רונית זכאי
מנהלת אגף בתי ספר יסודיים :
סיגלית הלל יאראק
 
שם המנהלת:
שרית כהן
מספר תלמידים:
850
מספר כיתות תקניות:
24
 
מספר מורים
45
סוג הפיקוח:
ממלכתי
מגזר:
יהודי
 
 
 
                  

 

 

תיאור כללי של בית-הספר

"נעמי שמר" הינו בית ספר קהילתי בשנתו העשירית. בית הספר דוגל בחינוך הומניסטי וביצירת דיאלוג משתף בין הורים מורים ותלמידים במטרה להשביח את העשייה החינוכית ולשפר את איכות החיים. השותפים בבית הספר הם: הנהלה, מורים, תלמידים, הורים, משרד החינוך, הרשות המקומית, מוסדות וגופים שונים בקהילה.

בית הספר רואה עצמו אחראי בתחום הלימודי, החברתי-ערכי והרגשי ב:

§   קידום ההישגים הלימודיים של כל התלמידים, בהתאם לסטנדרטים ולהישגים הנדרשים  בהתאם לדגלי המשרד והרשות תוך שימוש בטכנולוגיות מתפתחות ותקשוב, על מנת להוביל את התלמידים למצוינות בהתאם ליכולת האישית.

§   העמקת הקשר של התלמיד למורשת העם ולערכים היהודיים והאוניברסאליים.

§   הכרה בזכויות ובתחומי האחריות של כל באי בית הספר: מורים תלמידים והורים בכל תחומי החיים.

בלב ליבה של העשייה החינוכית : "מדברים בריא מדברים נקי - זו זכותי וזו אחריותי"

דגש על טיפוח יחסים בין-אישיים בין התלמידים, המורים וההורים של הגינות והתחשבות, כבוד הדדי, ריסון עצמי וסובלנות במטרה לפתח אצל כל אחד מהצדדים יכולת של קשב עצמי וקשב לצורכי האחר.

"בלי דו-שיח אין תקשורת

             ובלי תקשורת אין חינוך אמיתי"      (פריירה)